Vår ledstjärna

Vi på Additiv brukar säga att ”Våra kunder ställer krav”. Vad betyder det? Jo, att våra kunders behov och mål är centrala. Det betyder att vi sätter våra kunders mål och behov i ett större perspektiv. På så sätt erbjuder och levererar vi ett mervärde som kunden kan ha missat eller varit omedveten om.

Det är inte alltid den ställda frågan som ger det avgörande svaret. Tvärtom, ibland kan den icke ställda frågan vara skillnaden mellan framgång eller misslyckande. Därför är vår ständiga strävan att se våra kunders behov och mål ur flera perspektiv än ett.

 

Additiv är ingen vanlig redovisningsbyrå. Vi är ett mindre företag där varje kund och medarbetare är viktig. Vi värdesätter ett informellt arbetssätt där prestation, och inte position är det viktiga. Många av våra kunder och leverantörer uppskattar denna lediga och informella miljö. Vår ambition är att våra kunder ska känna sig som en del av Additiv-andan där trygghet, tillgänglighet och professionalism utgör ledstjärnorna.