Stiftelsen Silviahemmet

Stiftelsen Silviahemmet startade sin verksamhet 1996 och arbetar för att höja livskvaliteten för personer med  demens och deras anhöriga. Stiftelsen bedriver dagverksamhet och genomför varje år ett stort antal utbildningar. Silviasystrar, Silviasjuksköterskor samt Silvialäkare ökar årligen i antal och allt fler vårdenheter Silviahemscertifieras i utbildningsnivå.

Vi är tacksamma för ett sedan flera år nära och gott samarbete med Additiv, säger verksamhetschefen Wilhelmina Hoffman

 

Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum (SDC) invigdes i februari 2008. Bakom centret står Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Stiftelsen Silviahemmet och sedan 1 januari 2013 är SDC en egen stiftelse.

SDC arbetar som en sambandscentral och en kunskapsbank inom demensområdet och arbetar aktivt för att driva på en positiv utveckling av vård och omsorg för ett mer demensvänligt samhälle.

Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifonden

Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifonden är en ideell organisation som arbetar utan vinstintressen. Vi har ett särskilt stort intresse för cancer- och allergifrågor som har ett samband med miljön.

Vårt ändamål är att finansiera miljörelaterad cancer- och allergiforskning samt att ge stöd till enskilda, som drabbats av cancer- och/eller allergi. Under de 20 år som vi verkat har vi haft förmånen att kunna dela ut 250 Mkr till vårt ändamål.

Du hittar oss på cancerochallergifonden.se och miljomedicinskapriset.se samt andra sociala medier.

Vi anlitar ADDITIV därför att vi gillar kompetens, engagemang och förtroendefullt samarbete.

Jörgen Borgsved
Anneli Uhlin

Mentor

Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar med mentorskap för ungdomar. Vi tycker att alla ungdomar i Sverige förtjänar en egen mentor, oavsett om de är glada, ledsna, uttråkade, aktiva eller får A eller F på proven. Allt för att alla våra ungdomar ska känna en stark framtidstro och välja att avstå från våld och droger.

Vår verksamhet
Vår verksamhet består av två delar. Mentorprogrammet, där vi arbetar med mentorskap för ungdomar. Mentorskapet kan ha olika form, ett personligt mentorskap som sträcker sig över ett år, e-mentorskap, jobbmentorskap, skolprojekt med mera.

Den andra verksamhetsdelen är vår föräldraverksamhet. Där arbetar vi med att stötta, utbilda och uppmuntra föräldrar, i första hand tonårsföräldrar. Vi arrangerar bland annat föräldrakurser för privatpersoner och företag samt föräldraseminarier.

Läs mer om oss på vår hemsida:
www.mentor.se

JZ Capital Partners AB

”Additiv har gett oss kvalitativt stöd med redovisning och skattefrågor under många år så att vi hela tiden kan fokusera på vår egen affär och verksamhet”,

Seth Allbäck – Managing Partner
JZ Capital Partners AB

Optimus Advokatbyrå AB

”Det är faktiskt en ren förmån att vara kund hos Additiv; alltid ett snabbt, korrekt och professionellt omhändertagande av ens önskemål och ärenden. Man känner sig trygg helt enkelt.”

Advokat Uno Jakobsson, ägare av tre verksamheter, som alla anlitar Additiv för redovisning och lönehantering

Stiftelsen Expo

Stiftelsen Expo uppmärksammar det hot som intoleransen utgör mot det öppna samhället. Det görs genom granskning, utbildning och förebyggande arbete. Expo samlar och analyserar information om intoleranta grupper, nätverk och fenomen, samt ger ut Tidskriften Expo och nyhetssajten Expo Idag. Varje dag föreläser våra medarbetare någonstans i Sverige för elever, lärare, kommunpolitiker, poliser med flera. Genom Tillsammansskapet bistår vi antirasister i lokalsamhällena med utbildning, inspiration och engagemang.

Läs gärna mer på vår hemsida.

 

Advokatfirman Fredrik Nordlöf AB

Bra bokföringstjänster kan man få på många ställen på stan. Men Additivs sticker ut. Deras personal håller full koll på mig och är proaktiva genom att ständigt efterfråga och påminna om skatter är betalda eller om lön har tagits ut en viss månad. Rapporterna är alltid felfria och överskådliga. 

Fredrik Nordlöf, partner Delphi

Per Lagerkvist Advokat AB  

”Snabba, effektiva och korrekta – och levererar med glimten i ögat.”

”Professionell service, från ett erfaret, effektivt team”


Per Lagerkvist, partner Delphi

Tech Troopers

Tech Troopers hjälper sina kunder att få sina digitala hem att fungera. Vare sig det är bild, ljud, IT eller nätverk som kunderna har problem med så kan de hjälpa till. De är idag det självklara valet då hemelektroniken strular. Supporten ges genom email eller telefon, det som passar kunderna bäst. Behövs hjälp på plats så ordnar de det genom ett hembesök. Idag erbjuds hembesök i Stockholm, Göteborg, Helsingborg och Lund. Flera städer kommer att läggas till inom kort. http://techtroopers.com/

Delar av ledningen för Tech Troopers har jobbat med Additiv sedan Additiv startade. 
"Vi anlitar Additiv för vi har ett stort förtroende för deras kompetenta och engagerade arbetsteam, de levererar alltid extra."

Redburst Technologies AB

“Additiv Konsulter förstår det mindre växande start-up företaget med en ryckig ekonomi och särskilda behov.”

Lukasz Andersson
VD, Redburst Technologies AB


HS Stockholm AB

“Jag kan verkligen rekommendera Additiv efter ett flerårigt samarbete med grundarna. Jag är helnöjd med deras kompetens, service samt inte minst ordning och reda, när det gäller att starta företag, sköta fakturering och redovisning.”

Hans Stråberg
HS Stockholm AB

Cubeia AB

"Ofta skriver man bara feedback när man vill klaga på något, och det är ju lite tråkigt så jag tänkte bara säga att vi tycker att det funkar jättebra att arbeta med er och är mycket nöjda med era tjänster. Additiv är definitivt den bokföringsfirman det har fungerat bäst med hittills"

Fredrik Johansson
CEO, Cubeia AB

Citadellet Bolagsservice AB arbetar med snabbavveckling och försäljning av lagerbolag och hittas på https://cbs.se. "Vi uppskattar vårt samarbete med Additiv som är en professionell och kundorienterad redovisningsbyrå.”