Kvalitet i leverans

Additiv är väldigt måna om den personliga relationen mellan oss och våra kunder. Vi strävar efter att bygga långsiktiga relationer. 

Kvalitet handlar inte enbart om att göra de rätta sakerna eller att göra sakerna på rätt sätt. För oss handlar kvalitet om att det vi levererar verkligen ger avsedd effekt och att kunden förstår hur och varför.

Hela vår verksamhet bygger på kvalitet. Vår helhetssyn, vårt resultatfokus och engagemang. Att leverera korrekta siffror i rätt tid är en självklarhet för oss, och vi har högre ambitioner än så. Det långsiktiga samarbetet skapar förutsättningar för oss att få en djupgående kunskap om Ditt företag.

Årsbokslutet kan vara underlag för bedömningar som investeringsbeslut, kreditansökningar och skatteplanering. Tydliga redovisningsregler vars enhetliga tillämpning det finns tilltro till underlättar tolkning och jämförelser över tid och mellan företag. Detta kan minska osäkerheten bland intressenter och därmed transaktionskostnaderna.